Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sp.ryczow@ogrodzieniec.pl

32 67 320 16

Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.
Zdjęcie: globus.

Nauka to potęgi klucz

O szkole

Pedagog szkolny

Zadania Pedagoga Szkolnego

Zadania Pedagoga Szkolnego

 

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ   
W RYCZOWIE

 

 

I  Rozpoznanie potrzeb indywidualnych uczniów.

 

1. Diagnoza środowiska szkolnego na podstawie arkusza diagnostycznego dla wychowawców.

2. Rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

3. Indywidualne rozmowy z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

4. Obserwacja uczniów ich zachowań w czasie zajęć i podczas przerw.

 

 

II  Określenie potrzeb, organizowanie i prowadzenie zajęć w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej stosowne do potrzeb.

 

1. Kwalifikowanie i kierowanie za zgodą rodziców do PPP i do Poradni Specjalistycznych uczniów o specjalnych potrzebach.

2. Prowadzenie zajęć indywidualnych  w małych grupach z młodzieżą zagrożoną demoralizacją, mającą problemy wychowawcze.

 

 

III  Działania profilaktyczne.

 

1. Udział w ogólnopolskich kampaniach ,,Trzymaj Formę”, ,,Znajdź właściwe rozwiązanie”.

 

 

IV  Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych.

 

1. Prowadzenie zajęć w zespołach klasowych o charakterze integracyjnym i profilaktycznym ,

umożliwiających wzajemne poznanie się i samopoznanie  (mocne i słabe strony) – dotyczących orientacji zawodowej.

2. Zapoznanie uczniów z koniecznie przestrzeganymi zasadami, normami społecznymi, regulaminami.

3. Zachowanie zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii.

 

 

V Działania na rzecz uczniów w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

 

1. Opieka nad uczniami drugorocznymi.

2. Kwalifikowanie do udziału w bezpłatnych koloniach z programu profilaktycznego.

3. Praca w zespole interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy  w rodzinie przy Urzędzie Miasta i Gminy .

4. Współpraca z instytucjami i osobami wspomagającymi rodzinę i rozwój dziecka (OPS, PPP, PCPR, Sąd Rodzinny, Sanepid, Policja).

Galeria

Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.
Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.
Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.
Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.
Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.
Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.
Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.
Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.
Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.
Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.
Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.
Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.
Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.
Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.
Logo serwisu.

Dane szkoły

 

Szkoła Podstawowa w Ryczowie
42-440 Ogrodzieniec
ul. Armii Krajowej 26
woj. Śląskie

Logo serwisu.

Kontakt

 

sp.ryczow@ogrodzieniec.pl
32 67 320 16

Logo serwisu.
Zdjęcie: Gmina Ogrodzieniec.
Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.

Przewiń stronę na samą górę.

Szkoła Podstawowa w Ryczowie

Ukryj moduł.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia